Beslisnota bij beantwoording vragen over de controle op visfraude door de NVWA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over de controle op visfraude door de NVWA