Beslisnota bij Tweede Kamerbrief bij Jaarplan 2024 Rechtspraak

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Tweede Kamerbrief bij Jaarplan 2024 Rechtspraak