Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Planningsbrief wonen en ruimtelijke ordening 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Planningsbrief wonen en ruimtelijke ordening 2024