Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg implementatie zorgcoördinatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg implementatie zorgcoördinatie