Beslisnota bij Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket