Beslisnota bij Kamerbrief implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening