Kamerbrief implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening

Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Kamerbrief implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening