Beslisnota bij Kamerbrief over anticiperen wetsvoorstel verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over anticiperen wetsvoorstel verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen