Beslisnota bij Kamerbrief verzoek om reactie op brief over wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verzoek om reactie op brief over wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen