Beslisnota bij Kamerbrief over mbo luchtvaarttechniekopleidingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over mbo luchtvaarttechniekopleidingen