Beslisnota bij Kamerbrief over versnellen processen en procedures woningbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over versnellen processen en procedures woningbouw