Beslisnota bij Kamerbrief advies Landsadvocaat over tijdelijkheid van uitzenden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief advies Landsadvocaat over tijdelijkheid van uitzenden