Beslisnota's bij Kamerbrief over toezegging plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over toezegging plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs