Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken traject keten en gemeenschappen visserij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken traject keten en gemeenschappen visserij