Beslisnota bij Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Verzamelbrief Digitalisering maart 2024