Beslisnota bij Kamervragen over blootstelling van werknemers aan kerosinemotoremissie op Schiphol

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over blootstelling van werknemers aan kerosinemotoremissie op Schiphol