Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’