Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de laatste stand van zaken rondom de 36 Afghaanse studentes

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de laatste stand van zaken rondom de 36 Afghaanse studentes