Beslisnota bij Kamerbrief jonge landbouwers in het GLB-NSP en evaluatie VVK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief jonge landbouwers in het GLB-NSP en evaluatie VVK