Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2023