Beslisnota bij Kamervragen over bericht grote verschillen in verslavingszorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over bericht grote verschillen in verslavingszorg