Beslisnota bij Kamerbrief over briefing evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over briefing evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio