Beslisnota bij Kamerbrief over periodieke update Europese Vredesfaciliteit (EPF)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over periodieke update Europese Vredesfaciliteit (EPF)