Beslisnota bij Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden