Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een verzamelbrief waarin zij ingaat op het bredere instrumentarium en de beleidsmaatregelen voor een effectieve aanpak van arbeidsmisstanden. De minister had de Tweede Kamer in een commissiedebat op 24 mei 2024 over dit onderwerp toegezegd om het parlement over de verschillende moties, toezeggingen en maatregelen te informeren.

Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden