Beslisnota bij Antwoorden vragen Vierlandenoverleg OCW november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden vragen Vierlandenoverleg OCW november 2023