Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota's wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota's wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting