Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarverslag 2023 Staatsbosbeheer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarverslag 2023 Staatsbosbeheer