Besluit verwijzingen GGZ

In dit besluit vindt u de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afgesproken. Daarbij was het ministerie van VWS betrokken. De afspraken moeten administratieve lasten verlagen, en tijd en geld besparen. Ze gaan in op 1 april 2017 en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ.

Besluit verwijzingen GGZ (PDF | 6 pagina's | 594 kB)