Subsidieverlening Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie - definitief besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 3 december 2018 een besluit genomen op een verzoek om subsidie voor het project Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

Subsidieverlening Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie - definitief besluit (PDF | 12 pagina's | 70 kB)