Subsidiebesluit 3DMED

Besluit op een subsidieverzoek voor het project 3DMED.