Definitief besluit subsidie projectactiviteiten SZH 2020

Besluit op een verzoek om subsidie van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Het gaat om subsidie voor het uitvoeren van projecten en activiteiten rond het behoud en het benutten van zeldzame landbouwhuisdierrassen in 2020.