Besluit goedkeuring, ontheffing en opdracht Faunabeheerplan 2021-2025 Kroondomein Het Loo

Definitief besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om het Faunabeheerplan voor het Kroondomein Het Loo voor de jaren 2021 tot en met 2025 goed te keuren, met een ontheffing en opdracht voor de in het plan opgenomen maatregelen en werkwijzen. 

Besluit goedkeuring, ontheffing en opdracht Faunabeheerplan 2021-2025 Kroondomein Het Loo (PDF | 18 pagina's | 322 kB)