Ontwerpbesluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding Omgevingswet

Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ontwerpbesluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 32 kB)