Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021

Besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2020, nr. 2020-0000730468, tot vaststelling van een kader houdende de organisatie-inrichting van het CIO-stelsel binnen de Rijksdienst (Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021).

Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 (PDF | 21 pagina's | 1,5 MB)