Ontwerpnota van toelichting kwaliteitsborging voor het bouwen

Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012, wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

Ontwerpnota van toelichting kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 64 pagina's | 457 kB)