Afschrift van besluit verlengingsaanvraag Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gemeente Schiedam

Afschrift van het besluit voor verlenging van een gebiedsaanwijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Schiedam.

Afschrift van besluit verlengingsaanvraag Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gemeente Schiedam (PDF | 30 pagina's | 514 kB)