Aanbiedingsbrief bij afschrift besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Schiedam

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit dat zij heeft genomen op de aanvraag van de gemeente Schiedam om de maatregelen op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de daartoe aangewezen gebieden.

Een afschrift van het besluit is ook aan de Eerste Kamer en de Zuid-Holland gezonden.

Aanbiedingsbrief bij afschrift besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Schiedam (PDF | 1 pagina | 76 kB)