Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo)

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).

Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo) (PDF | 50 pagina's | 334 kB)