Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo)

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo).