Besluit verlening subsidie project UTOPIA

Besluit op een verzoek om subsidie te verlenen voor UTOPIA (ERA-NET ICT-Agrifood-project aUtomaTed Open Preclsion fArming platform). Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.