Besluit verlening subsidie project MPPeach

Besluit op een verzoek om subsidie te verlenen voor het project Integrated Model and digital Platform for Harvest Prediction of Canned Peaches (IMMPeach). Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

Besluit verlening subsidie project MPPeach (PDF | 6 pagina's | 794 kB)