Besluit op subsidie voor implementatie voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

De minister voor Natuur en Stikstof heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie voor de werkzaamheden die BoerenNatuur en de collectieven moeten uitvoeren in het kader van de implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), meer specifiek in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de implementatie binnen de overgangsgebieden. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

Besluit op subsidie voor implementatie voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (PDF | 9 pagina's | 145 kB)