Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende bekendmaking van de taak waarmee de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het bijzonder zal zijn belast (Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties