Ontwerpbesluit Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Het ontwerpbesluit van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting, de nota van toelichting en de consultatieversie.

Ontwerpbesluit Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting