Notitie ministeriële verantwoordelijkheid bij zelfstandige bestuursorganen

In de notitie wordt uiteengezet wat de zelfstandigheid van zbo’s betekent voor de ministeriële verantwoordelijkheid.