Aanbiedingsbrief en Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

De minister geeft een schets van de hoofdlijnen van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering.

Aanbiedingsbrief en Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (PDF | 110 pagina's | 642 kB)