Aanbiedingsbrief en Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

De minister geeft een schets van de hoofdlijnen van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering.