Conclusie WODC over de mogelijkheid van een prejudiciële procedure in strafzaken

De onderzoekers concluderen, de voor- en nadelen afwegend, dat er over het algemeen geen principiële bezwaren zijn tegen invoering van een prejudiciële procedure in strafzaken.

Conclusie WODC over de mogelijkheid van een prejudiciële procedure in strafzaken (PDF | 5 pagina's | 50 kB)