Consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering

Brief inzake consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering.

Consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering  (PDF | 3 pagina's | 34 kB)

De minister heeft deze aanbiedingsbrief toegezonden aan de adviesorganen die vanwege nauwe inhoudelijke betrokkenheid op verschillende onderwerpen reeds advies hebben geleverd tijdens het preconsultatietraject. Dit zijn:

  • het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten (Platform BOD-en)
  • de Koninklijke Marechaussee (KMAR)
  • de Nationale Politie (NP)
  • het Openbaar Ministerie (OM)
  • de Raad voor de Rechtspraak (RvdR)
  • de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).