Consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering

Brief inzake consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering.

Consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering (PDF | 2 pagina's | 30kB)

De minister heeft deze aanbiedingsbrief toegezonden aan de adviesorganen die door middel van formele consultatie om advies worden gevraagd. Dit zijn:

  • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
  • de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
  • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • de Hoge Raad der Nederlanden (HR)
  • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).