Advisering concept wetsvoorstellen boeken 3 tm 6 Wetboek van Strafvordering

Brief aan de Raad voor de Rechtspraak ter advisering van

Advisering concept wetsvoorstellen boeken 3 tm 6 Wetboek van Strafvordering (PDF | 4 pagina's | 475 kB)

  • Concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 3 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (beslissingen omtrent vervolging)
  • Concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 4 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (De berechting)
  • Concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 5 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Rechtsmiddelen)
  • Concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Bijzondere regelingen)